Tekniske detaljer

Alle ydervægge leveres med færdig udvendig beklædning eller som rå elementer, og kan anvendes i et utal af facadeløsninger. Uanset om man ønsker skalmur, træbeklædning, pudset facade eller en anden type facadebeklædning, så kan isomenter udgøre den bærende del. Isomenter leveres fra fabrik med en af vores egne bræddebeklædninger eller med en 15 mm HD-plade til puds.

 

Ønskes andre former for beklædning, skal denne normalt monteres på pladsen, spørg salgsafdelingen i forbindelse med specialløsninger.

Hvad kan vi tilbyde..?

Vi tager udgangspunkt i dit behov og tilpasser huset til dine ønsker. Vi har nogle idéer til grundmodeller, vi bruger som udgangspunkt, og vi har bogstavelig talt mange års erfaring at bygge på. Så vi kan sagtens inspirere og komme med input. Men det er dig, der skal have drømmehuset.


DU BESTEMMER SELV, OM DIT NYE HUS SKAL VÆRE:
1-plans • 1½-plans • 2-plans • Funkis • Minimalistisk

At være medarkitekter på dit fremtidige drømmehus gør ikke processen dyrere – tværtimod syntes vi, det er en væsentlig del af en succesfuld proces.

 

ALLE HUSE HAR GULVVARME.

Vi bygger efter kravene Lavenergi 2018 og 2020.

Jordvarme/luft til vand varmepumpe/ventilation/solceller.

Vores huse kan opføres som enten råhus, medbyg eller nøglefærdigt byggeri. Husene kan pudses, og de kan opføres med muret teglstensfacade eller træbeklædning.

Ud fra dine idéer og behov skaber vi et arkitekttegnet hjem, hvor du og din familie kan leve og trives i mange år med et minimum af udgifter til energi og vedligeholdelse.

Bygger vi andet end lavenergi?

Vores individuelle, arkitekttegnede drømmehuse bygges alle som Lavenergi 2018 eller 2020 huse. Derudover bruger vi allergirigtige, økologiske byggematerialer, hvor det er muligt. Vi bygger med både traditionelle og alternative energikilder – det er dig, der bestemmer energikilden og dermed energiforbruget i dit fremtidige hjem.

Eksempler på energikilder i dit fremtidige hjem:

 • Boligventilationsvarmepumper

 • Varmegenindvinding

 • Luft til vand varmepumpe

 • Solvarme

 • Solpaneler

Lavenergihuse har ikke tilslutningspligt til offentlig varmeforsyning i lokalområder. Ved at bygge et hus fra os kan du fremover spare tusindvis af kroner om året, hvis du vælger at bygge et lavenergihus.

Hvad er et lavenergihus?

Bygningsreglementet indeholder fastsatte maksimale energirammer for boliger. En energiramme er varmebehovet til rumopvarmning, forsyning med varmt vand, brugsvand, ventilation og bygningsdrift.

Huset kan klassificeres som lavenergi klasse 2018, når energiforbruget er 58 procent mindre end det gældende bygningsreglement.

 

MILJØ- OG LAVENERGI TRÆHUSE GIVER LUFT I DIN ØKONOMI

Der er mange ting, der påvirkes ved at vælge et af vores miljørigtige huse, ikke mindst energiregningen. Sammenlignet med et parcelhus fra 1970'erne er varmeudgifterne i et lavenergihus omtrent 15.000 kr. lavere/år, og sammenlignet med et almindeligt nyt hus er der ca. 6.000 kr. at spare om året.

Det lyder måske ikke af meget i forhold til, hvad vi bruger på fladskærme, tøj og biler i løbet af året. Men hvis det lave energiforbrug kan give 5-6.000 kr. mere om året til afdrag på et realkreditlån, bliver det – afhængigt af lånetypen – muligt at låne 100.000-300.000 kr. mere.

 

BYGGERIET I FREMTIDEN I DANMARK

Energirammen efter Bygningsreglement BR08 giver et 160m² hus et maksimalt energiforbrug på 41,88 kWh/m² pr. år (Lavenergi 2018). For at holde sig under dette energiforbrug, skal huset projekteres korrekt fra starten. Det kræver et tæt samarbejde mellem bygherre, entreprenør og tegnestuen.

Hvor meget går til opvarmning?

Omkring 40 % af Danmarks energiforbrug går til opvarmning og bygningsdrift. Vores boligmasse er dyr at opvarme!

I et traditionelt nybygget hus sker ca. 1/3 af varmetabet gennem klimaskærmen (tag, gulv, ydervægge). Ca. 1/3 af varmetabet sker gennem døre og vinduer og 1/3 gennem husets ventilationssystem.

Der er penge at spare ved valg af de rigtige løsninger på:
Husets klimaskærm • Døre og vinduer • Ventilation • Isolering • Husets energiforsyning • Tekniske installationer • Husets størrelse • Huset placering på grunden

Hvis man tilmed har øje for at vælge miljørigtige løsninger, kan man glæde sig over:
Bedre indeklima • Mindre forurening og CO2-udslip (drivhuseffekt) • Bedre arbejdsmiljø • Mindre ressourceforbrug • Større holdbarhed

Hvad er et passivhus?

Et passivhus er et hus, hvor du sparer op til 80 % på varmeregningen og samtidig får et godt indeklima. Det årlige energiforbrug til opvarmning må højst være 15 kWh/m2 pr. år, mens gennemsnittet i et almindeligt hus er omkring 130 kWh/m2. Det lave energiforbrug skyldes blandt andet mere isolering, tre-lags super-lavenergivinduer, stor lufttæthed og brug af effektiv varmegenindvinding af indeluften.

Et passivhus bruger altså næsten 1/5 energi til opvarmning i forhold til et normalt hus. Et passivhus bruger kun halvt så meget varme som et Lavenergi 2018-hus.

Husets energiklasse vil fremgå af energiberegningen på det drømmehus, du vælger, i forbindelse med udarbejdelse af byggeansøgningen til myndighederne.

Vi vil meget gerne lave en energiberegning på dit fremtidige drømmehus, og vi vil gerne give gode råd i forbindelse med projektering, materiale- og produktvalg mm. Brug os som din sparringspartner til at få et energi- og miljørigtigt hus.

Hvad betyder Lavenergi 2018?

Hvis energiforbruget er beregnet til at være ca. 43 % mindre end ved et hus, der opfylder standardkravene, vil huset kunne betegnes som Lavenergi 2018. Kontakt os for en gratis og uforpligtende byggesnak om dit drømmehus på telefon 2577 4399 eller via mail: kontakt@traebo.dk

Hvad med byggeskadeforsikring?

Det handler om at skabe tryghed, også i din nye bolig. Derfor er et TræBo forsikret mod alle byggeskader hos TopDanmark.

Ordningen omkring byggeskadesforsikring trådte i kraft den 1. april 2008. Ifølge lov om byggeskadesforsikring skal forsikringsselskabet have foretaget gennemgang af huset hhv. et og fem år efter færdiggørelsen.

Byggeskadesforsikringen er obligatorisk for den professionelle bygherre, som opfører byggeri af private boliger, og den dækker i 10 år.

På den måde er du som bygherre forsikret mod væsentlige bygningsskader – uanset om TræBo stadig er en sund forretning eller ej – hvis der konstateres en byggeskade. Vi betaler den samlede præmie, når du bliver ejer af et TræBo lavenergihus.

Du kan læse mere på Vilkår for Byggeskadeforsikring. Her har vi lagt materiale ind omkring byggeskadeforsikring, som vi har tegnet hos TopDanmark.